Our Conference consists of not only the scientific part. Take part in discovering Krakow and it's beautiful monuments.

The excursions are free for all participants of the Conference.


Log in to our system, choose the trip you are interested in and take part in the excursions.


For more information click here:


21st EAPR Triennial Conference date is July 4-8, 2022. The Conference will be held in the International Exhibition and Convention Centre EXPO Krakow.


Key dates :

Abstract submission ends: 10 April, 2022

EAPR Student Support application ends: 10 April, 2022

Acceptance of abstracts: 8 May, 2022

Early registration ends: 15 April, 2022


If you have any questions do not hesitate to contact the EAPR 2022 Secretariat at: eapr2020@targi.krakow.pl 


PLEASE NOTE: IF YOUR ABSTRACT HAS ALREADY BEEN ACCEPTED, PLEASE DO NOT SUBMIT IT AGAIN; ALL ACCEPTED ABSTRACTS HAVE BEEN TRANSFERRED TO EAPR2022

Invitation to the 21st EAPR Triennial Conference

Warsaw, Poland, 6-10 July 2020

Kraków, Poland, 4-8 July 2022


It is with great pleasure that I invite you, on behalf of the Organizing Committee, to the 21st Triennial Conference of the European Association for Potato Research (EAPR). Due to the coronavirus (COVID-19) pandemic and for the safety of participants the conference has been postponed to 2022. We look forward to welcoming you in Kraków, the former capital of Poland and a city of rich history, culture and science.

Poland is a country of potato lovers with a very high consumption per capita, and the fourth biggest potato producer in the European Union. The main organizer of the Conference, the Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute (IHAR-PIB) is the largest Polish research centre in the multi-disciplinary area of crop improvement, biotechnology, germplasm conservation and enhancement. IHAR-PIB was founded in 1951 for research in breeding and seed production of major field crops, with potato playing an eminent role among them.


We plan to prepare an inspiring program and bring together a wide and diversified range of potato specialists from all over the world. The Conference aims to cover all potato-related topics from fundamental and applied research, potato breeding, extension services and technology transfer, to technical and economic issues of potato production, storage and processing. We hope that during the Conference, the scientists will find new questions and challenges to solve, while the representatives of the industry will have an opportunity to learn about the newest scientific discoveries.  We trust that the 21st EAPR Triennial Conference will be a platform enabling a wide exchange of ideas and will also inspire to launch new projects and boost further cooperation.


The Conference will be organized in International Exhibition and Convention Centre EXPO Krakow, with an excellent access to all means of transport.

    

I am looking forward to meeting you in Kraków in 2022!


Zaproszenie na 21. Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka 21st EAPR Triennial Conference

Warszawa, 6-10 lipca 2020

Kraków, 4-8 Lipca 2022W imieniu Komitetu Organizacyjnego i z ogromną przyjemnością zapraszam na 21. Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka (European Association for the Potato Research, EAPR). Z powodu pandemii koronawirusa (COVID-19) i dla bezpieczeństwa uczestników konferencja została przesunięta na 2022. Konferencja ta odbywa się co trzy lata, w różnych krajach Europy od 1960 roku. Po raz drugi odbędzie się w Polsce, po raz pierwszy w Krakowie – mieście o bogatej historii, kulturze i naukowej tradycji.

Polska jest krajem miłośników ziemniaka o dużym spożyciu per capita i czwartym największym producentem ziemniaka w Unii Europejskiej. Główny organizator Konferencji, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) jest największą polską jednostką badawczą działającą w zakresie ulepszania roślin uprawnych, biotechnologii, ochrony i doskonalenia zasobów genowych. IHAR-PIB został założony w 1951 roku, by prowadzić badania nad hodowlą i nasiennictwem głównych roślin uprawnych, wśród których ziemniak zajmuje poczesne miejsce.

Planujemy przygotować inspirujący program Konferencji, który pozwoli zgromadzić szerokie i zróżnicowane grono uczestników z całego świata. Celem konferencji jest poruszenie wszystkich istotnych tematów związanych z ziemniakiem od badań podstawowych i stosowanych, hodowli, doradztwa i aplikacji nowych technologii, do aspektów technicznych i ekonomicznych produkcji, przechowywania i przetwórstwa ziemniaka. Mamy nadzieję, że podczas Konferencji naukowcy znajdą nowe pytania i wyzwania, zaś  przedstawiciele przemysłu zapoznają się z najnowszymi odkryciami naukowymi. Pragniemy, aby nasza Konferencja stworzyła szeroką platformę do wymiany idei oraz inspirowała nowe projekty i współprace.

Konferencja odbędzie się w Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków, z doskonałym dostępem do wszystkich środków transportu.


Zapraszam do Krakowa w roku 2022!
Jadwiga Śliwka

President of EAPR