Due to a coronavirus (COVID-19) pandemic the 21st EAPR Triennial Conference has been moved to fall.

The new Conference date is November 2-6, 2020.

 

 

Therefore, all key dates have also changed:
Abstract submission ends: 31 August, 2020
EAPR Student Support application ends: 31 August, 2020
Acceptance of abstracts: 04 September, 2020
Early registration ends: 14 September, 2020

 

If you have any questions do not hesitate to contact the EAPR 2020 Secretariat at: eapr2020@targi.krakow.pl 

Invitation to the 21st EAPR Triennial Conference

Warsaw, Poland, 6-10 July 2020

Warsaw, Poland, 2-6 Novebmer 2020


It is with  great pleasure that I invite you, on behalf of the Organizing Committee, to the 21st Triennial Conference of the European Association for Potato Research (EAPR). We look forward to welcoming you in Warsaw, the capital of Poland and a city of rich history, culture and science.


Poland is a country of potato lovers with a very high consumption per capita, and the fourth biggest potato producer in the European Union. The main organizer of the Conference, the Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute (IHAR-PIB) is the largest Polish research centre in the multi-disciplinary area of crop improvement, biotechnology, germplasm conservation and enhancement. IHAR-PIB was founded in 1951 for research in breeding and seed production of major field crops, with potato playing an eminent role among them.


We plan to prepare an inspiring program and bring together a wide and diversified range of potato specialists from all over the world. The Conference aims to cover all potato-related topics from fundamental and applied research, potato breeding, extension services and technology transfer, to technical and economic issues of potato production, storage and processing. We hope that during the Conference, the scientists will find new questions and challenges to solve, while the representatives of the industry will have an opportunity to learn about the newest scientific discoveries.  We trust that the 21st EAPR Triennial Conference will be a platform enabling a wide exchange of ideas and will also inspire to launch new projects and boost further cooperation.

 

The Conference will be organized in Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre, in the very heart of the city, with an excellent access to all means of transport, as well as to many tourist attractions, museums and the Old Town. We will organize social events and excursions combining the potato places of interest with cultural experiences.

 


      I am looking forward to meeting you in Warsaw in 2020!


Zaproszenie na 21. Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka 21st EAPR Triennial Conference

Warszawa, 6-10 lipca 2020

Warszawa, 2-6 listopada 2020W imieniu Komitetu Organizacyjnego i z ogromną przyjemnością zapraszam na 21. Konferencję Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka (European Association for Potato Research, EAPR). Konferencja ta odbywa się co trzy lata, w różnych krajach Europy od 1960 roku. Po raz drugi odbędzie się w Polsce, w Warszawie – mieście o bogatej historii, kulturze i naukowej tradycji.

 

Polska jest krajem miłośników ziemniaka o dużym spożyciu per capita i czwartym największym producentem ziemniaka w Unii Europejskiej. Główny organizator Konferencji, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) jest największą polską jednostką badawczą działającą w zakresie ulepszania roślin uprawnych, biotechnologii, ochrony i doskonalenia zasobów genowych. IHAR-PIB został założony w 1951 roku, by prowadzić badania nad hodowlą i nasiennictwem głównych roślin uprawnych, wśród których ziemniak zajmuje poczesne miejsce.

 

Planujemy przygotować inspirujący program Konferencji, który pozwoli zgromadzić szerokie i zróżnicowane grono uczestników z całego świata. Celem konferencji jest poruszenie wszystkich istotnych tematów związanych z ziemniakiem od badań podstawowych i stosowanych, hodowli, doradztwa i aplikacji nowych technologii, do aspektów technicznych i ekonomicznych produkcji, przechowywania i przetwórstwa ziemniaka. Mamy nadzieję, że podczas Konferencji naukowcy znajdą nowe pytania i wyzwania, zaś  przedstawiciele przemysłu zapoznają się z najnowszymi odkryciami naukowymi. Pragniemy, aby nasza Konferencja stworzyła szeroką platformę do wymiany idei oraz inspirowała nowe projekty i współprace.


Konferencja odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre, w samym sercu miasta, z doskonałym dostępem do wszystkich środków transportu, jak również do licznych atrakcji turystycznych, muzeów i Starego Miasta. W ramach Konferencji będą miały miejsce wydarzenia towarzyskie i wycieczki, które będą łączyć tematykę związaną z ziemniakiem z kulturą i sztuką.
Zapraszam do Warszawy w roku 2020!Jadwiga Śliwka

President of EAPR